top of page

TERMS & CONDITIONS

״מוגי מועדון בריאות״ הינו סטודיו המציע אימוני כושר בכתובת ירמיהו 24, בתל אביב.

 

ניתן לרכוש באתר מנויים או כרטיסיות ולהירשם לסדנאות (להלן ״השירותים״). כמו כן, ניתן לרכוש מגוון מוצרי כושר כגון: בקבוקים, גומיות אימון ועוד (״המוצרים״).

 

השימוש באתר 

 1.  תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו״ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

 2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחות בלבד.

 3. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. 

 4. ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.

 5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 

הצהרת משתמש

 1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

  1. שהשירותים, הסדנאות והתכנים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד האישי והאימון בלבד.

  2. שכל פעולה שתעשה בעקבות שימוש בשירותים ו/או הסדנאות ו/או בתכנים באתר תעשה בזהירות לאחר מעקב קפדני אחר הוראות המאמנים, וכי האחריות הבלעדית לכל נזק (אם חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בשירותים.

  3. התכנים, השירותים והסדנאות אשר מועברים ללקוח הינם קנינה הבלעדי של החברה ואסור להפיץ אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שאינו למטרת לימוד אישי.

  4. שאין לראות במידע בתוכנים, בסדנאות ו/או בשירותים משום הבטחה לתוצאה כלשהי

  5. שהשירותים ו/או הסדנאות ו/או התכנים המוצגים באתר אינם מובאים כתחליף לייעוץ פרטני ו/או טיפול רפואי, ואין לראות בהם טיפול ו/או ייעוץ של אנשי מקצוע כגון רופאים, פיזיותרפיסטים וכדומה.

  6. בעת רכישת מנוי ו/או סדנה באתר הם מצהירים כי הם במצב פיזי טוב וכי אינם סובלים מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותם כתוצאה מאימון כושר ו/או אימון תנועתי אחר וכי הם מסוגלים לעסוק באימון פסיבי או אקטיבי וכי האימון כאמור לא יפגע בבריאותם, ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי. יובהר כי ההשתתפות באימונים ובסדנאות והשימוש בשירותים מותנה בחתימה על הצהרת בריאות אשר תועבר אל הלקוח על ידי המועדון. הלקוח מתחייב להודיע למועדון באופן מיידי על כל שינוי בריאותי שלא דווח בהצהרת הבריאות.

 

מנויים וכרטיסיות

ניתן לרכוש באתר מנוי לשימוש בשירותים וכן להירשם לסדנאות המוצעים לרכישה על ידי האתר.

המנויים והכרטיסיות הניתנים לרכישה דרך האתר:

 1. מנוי Unlimited - מנוי מתחדש בכל חודש באמצעות הוראת קבע. מאפר כניסה ללא הגבלה לכל סוגי השיעורים, *מלבד הרשמה לשני שיעורים רצופים. במקרה של אי הגעה לאימון פעמיים, יחסם המנוי ל-7 ימים.

 2. מנוי Standard - מאפשר 8 כניסות בחודש. מנוי מתחדש בכל חודש באמצעות הוראת קבע. תוקף המנוי הינו חודש אחד בלבד. אימונים שלא נוצלו בחודש אחד לא יועברו לחודש העוקב.

 3. מנוי Basic - מאפשר 4 כניסות בחודש. מנוי מתחדש בכל חודש באמצעות הוראת קבע. תוקף המנוי הינו חודש אחד בלבד. אימונים שלא נוצלו בחודש אחד לא יועברו לחודש העוקב.

 4. כרטיסית היכרות - 3 אימונים אשר ניתן לממש בכל עת במהלך החודשיים העוקבים מיום הרכישה. ניתנת לרכישה פעם אחת בלבד (לכל מתאמן). הכרטיסיה או חלק ממנה לא ניתנת להעברה לאדם אחר.

 5. כרטיסית 5 כניסות - 5 אימונים אשר ניתן לממש בכל עת במהלך 3 החודשים העוקבים מיום הרכישה. הכרטיסיה או חלק ממנה לא ניתנת להעברה לאדם אחר.

 1. כרטיסית 10 כניסות - 10 אימונים אשר ניתן לממש בכל עת במהלך 4 החודשים העוקבים מיום הרכישה. הכרטיסיה או חלק ממנה לא ניתנת להעברה לאדם אחר.

 2. ההשתתפות באימונים מותנית בהרשמה מראש באפליקציה. 

 3. בעת ההרשמה, יתבקש המשתמש להזמין את פרטיו, כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא״ל ועוד נתונים (נתון לשיקול דעת האתר). מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם אי הזנת הפרטים והנתונים המבוקשים או מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע מתן זכויות שימוש בשירותי האתר ו/או אפליקצית MOGI WELLNESS.

 4. על המשתמש חלה החובה למסור פרטים נכונין, עדכניים, מדויקים ומלאים בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר. ניסיון להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמא של משתמש אחר הינו הפרה של תקנון זה. ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר או בפנייה לאתר. 

 5. השירותים יסופקו ללקוח במועד ובמיקום שיצוינו באישור שיקבל הלקוח לכתובת דואר האלקטרוני שלו לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה, ובכפוף לאישור האתר.

 6. מתן השירותים והסדנאות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון לא יהר אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא״ל, שביתה או השבתה, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

 7. סדנה שבוטלה ו/או נדחתה בשל כוח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה, תועבר למועד חלופי.

 

רכישה באתר

 1. ניתן לרכוש את השירותים והמוצרים באתר באופן נוח ומאובטח.

 2. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים ו/או הסדנאות ו/או המסלולים והמנויים או להפסיקם או לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

 3. בעת ההזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. המועדון רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע ההזמנה, לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת.

 4. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הרכישה באתר, המועדון יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות ולדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של המועדון. במידה והמועדון יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטים נוספות.

 5. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

 

הקפאת מנוי

 1. מנוי מתחדש - ניתן להקפיא מנוי עד חודש קלנדרי אחד בלבד בשנה (ללא עלות). לא ניתן להקפיא מנוי לפחות מ-7 ימים ולא ניתן להקפיא מנוי בדיעבד (אלא אם יש אישור רפואי).

 2. כרטיסיות - לא ניתן להקפיא כרטיסיות. במידה ובתום התקופה לא נוצלו כל האימונים, ניתן להאריך את הכרטיסייה לחודש נוסף בעלות של 10 ש״ח לאימון. 

 3. בתום תקופת ההקפאה, לרבות הארכות ככל שיהיו, יפוג תוקפו של המנוי. למען הסר ספק לא ינתן החזר כספי בגין האימונים שלא נוצלו.

 4. הקפאות מנוי חריגות תתאפשרנה בנסיבות של מצב בריאותי (מותנה באישור רפואי), תקופת מילואים (בה צגת אישור מתאים) או מקרים חריגים על פי שיקול דעת המועדון.

 

ביטולים והחזרים

 1. ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:

  1. במייל Hello@mogiwellness.com

  2. באפליקציה.

 2. לקוח רשאי לבטל את עסקה שביצע במתחם הסטודיו או באפליקציה בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:

  1. ניתן לבטל מנוי או כרטיסייה תוך 14 ימים מיום רכישתם כנגד דמי ביטול בגובה 5% מערך המנוי או הכרטיסייה (הנמוך מביניהם) בניכוי תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה או מספר האימונים שנצרכו תחת הכרטיסייה (לפי הרלוונטי).

  2. במקרה של ביטול לאחר 14 ימים מיום רכישת המנוי, יחוייב המתאמנ/ת בתשלום דמי מנוי חודשיים עד סוף החודש ולאחר מכן יתבטל המנוי.

 3. החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

 4. החזר, שינוי או ביטול של הזמנה יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהמועדון המאשר זאת. 

 5. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א- 1981.

 

נהלי המועדון ושימוש בשירותים

 1. שעות הפעילות במועדון יקבע בכפוף לשיקול דעת המועדון. ייתכנו זמנים שבהם המועדון יהיה סגור לצורך אירועים פרטיים או לצרכים אחרים ולא תותר כניסת מתאמנים.

 2. ניתן להיכנס לאימון באיחור של  5 דקות בלבד מתחילתו. 

 3. אין להכניס למועדון אלכוהול ו/או סמים ו/או כלי נשק.

 4. אין להכניס למועדון בעלי חיים, למעט כלבי נחייה.

 5. אין להכניס לסניפים קורקינטים או אופניים רגילים וחשמליים.

 6. המועדון שומר לעצמו את הזכות לבקש ממתאמן לעזוב את תחומי הסטודיו ו/או לבטל את מנויו אם היא סבורה שהתנהגותו אינה עומדת בדרישות התקנון ו/או בסטנדרטים הנהוגים.

 

הרשמה לאימונים, ביטולים ואי-הגעה

 1. השתתפות באימונים כרוכה בהרשמה מראש דרך האפליקציה החל מ-5 ימים טרם האימון, בכפוף למגבלת המתאמנים כפי שנקבעה על פי הסטודיו. ההרשמה לאימונים היא על בסיס כל הקודם זוכה.

 2. ביטול אימון יעשה דרך האפליקציה עד 6 שעות טרם מועד תחילת האימון ללא חיוב.

  1. במקרה של ביטול אימון פחות מ-6 שעות טרם מועד תחילת האימון או אי-הגעה לאימון:

   1. כרטיסייה – יחשב כאילו הגיע המתאמנ/ת לאימון וירד ניקוב מהכרטיסייה;

   2. מנוי – תתאפשר למתאמנ/ת הזדמנות להשלים הרשמה לאימון עד סוף השבוע בו נערך האימון.

  2. במקרה של ביטול אימון פחות מ-6 שעות טרם מועד תחילת האימון או אי-הגעה לאימון פעמיים או יותר בשבוע קלנדרי, תחסם אפשרות המתאמנ/ת להירשם לאימונים למשך 7 ימים.

 3. רישום לרשימת המתנה - במידה והאימון מלא, ניתן להירשם לרשימת המתנה באפליקציה. במידה ויתפנה מקום באימון המתאמן יקבל הודעה לאי-מייל ויוכל להיכנס להירשם, על בסיס כל הקודם זוכה.

 4. במקרים מסוימים, תיתכן החלפת מאמנות/ים, ובכפוף לשיקול דעת המועדון בלבד. שינויים ניתן לראות באפליקציה. 

 

הצהרות משתמש

 1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדקלמן: 

  1. הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית. 

  2. הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים. 

  3. ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר.

  4. הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון

  5. לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת. 

  6. לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר

  7. השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

 2. המועדון רשאי למנוע מכל גולש ו/או משתמש שימוש באתר ו/או בשירותיו לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועדון רשאי לחסום את גישתך אליו בכל הפלטפורמות שעומדות לרשותו אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 

פעילות אסורה באתר

 1. אינך רשאית להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

 2. כמשתמש האתר, את המסכים שלא:

  1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר.

  2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר.

  3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא״ל וכיו״ב. באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא״ל באמצעים אוטומטיים.

  4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו.

 

תוכן צדדים שלישיים

 1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (״אתרי צד שלישי״) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, תוכנה, אפליקציות ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (״תוכן של צד שלישי״). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותרן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתר שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של  אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור לכך על ידנו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.

 2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף בופן בלעדי בינך לבין  הצד השלישי הרלוונטי.

 

דיוור, פרסומים ופרסומות

 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

 2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

 3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו בזמן השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

 4. באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על ״הסרה מרשימת התפוצה״ או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור הנשלח באמצעות פנייה לאתר בדוא״ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיווח ישיר כאמור.

 

מדיניות אספקת מוצרים, ביטולים והחזרות

 1. האתר ידאג לאספקת הזמנה של מוצרים שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע הזמנה באתר.

 2. איסוף עצמי יתבצע בתיאום מראש מהמועדון בירמיהו 24 בתל אביב, MOGI WELLNESS.

 3. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים באתר.

 4. החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

 5. במידה וההחזר, השינוי או הביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:

  1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקיבל אותו, וארוז באריזתו המקורית.

  2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא ולא נגרם למוצר כל נזק או פגם.

  3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה.

  4. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר.

 6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר. 

 

סיכום

 1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת המשמשת את הקבוצה. מבלי לגרוע מכל הוראת אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא. בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

bottom of page